logo
VARUKORG (0)
TILL KASSAN
Tack för visat intresse för LELOs produkter. Du kan välja mellan LELOs produkter genom att bläddra igenom våra kollektioner nedan och klicka på ”LÄGG TILL I DIN VARUKORG”.

GARANTI

  • Warranty Conditions (Pleasure Objects Only)
  • LELO Sussurra returvillkor

Warranty Conditions (Pleasure Objects Only)

För att aktivera garantin, gå till inloggningsdelen på webbplatsen (överst till höger på webbplatsen) och registrera ett användarkonto. Registrera sedan er produkt. Vänligen behåll ditt inköpskvitto i original för att kunna visa att ett anspråk är gjort inom garantiperioden.

LELO garanterar denna produkt mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material för en period av ett (1) år efter inköpsdatum. Om du upptäcker ett fel och informerar LELO under garantiperioden kommer LELO att ersätta produkten utan kostnad. Detta åtagande är ett tillägg till konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

Garantin täcker mekaniska delar som påverkar produktens funktionalitet. Den täcker inte kosmetiska skador orsakade av slitage eller skada orsakad av olycka, missbruk eller försummelse.

Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. För att åberopa garantin krävs rimliga bevis på att datumet för ansökan faller inom garantiperioden. För att validera din garanti måste du spara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under den tid garantiperioden gäller.


FACEBOOK | TWITTER |  NYHETSBREV | BUTIKER |  PR INFO | AFFILIATES | ÅTERFÖRSÄLJARE | KARRIÄR

© 2003-2015 LELOi AB

English  |  Deutsch  |  español  |  français  |  italiano  |  português  |  русский  |  svenska  |  简体中文  |  繁體中文  |  日本語  |  한국어